Objave iz odeljka Članci za ključnu reč:

biljna medicina


Biljna medicina i botanika

Autor: Ivica Lazarević | 20.02.2013 | Odeljci: Članci | Ključne reči: biljna medicina, botanika

Nauka koja proučava biljke - botanika - zauzima posebno mesto u istoriji ljudskog saznanja. Hiljadama godina ta oblast nije uopšte izučavana, pa u nju čovek gotovo da i nije imao uvida. Iako je danas nemoguće precizno utvrditi kakvim su znanjima o biljkama raspolagali naši preci iz kamenog doba, na osnovu nekih delatnosti sadašnjih primitivnih zajednica može se zaključiti da je poznavanje biljaka i njihovih svojstava bilo dobro poznato od vajkada.

Saznajte više
© 2021 Bio Natura
Programiranje i dizajn Lazarević Ivica