Objave iz odeljka Proizvodi za ključnu reč:

escherihia coli


Uroefekt biljne kapi rešavaju i leče probleme nastale usled hroničnih urinoinfekcija izazvanih bakterijama i protozoama (escherihia coli, proteus  mirabilis, toxoplasmosis, streptococcus itd.). Široki spektar delovanja Uroefekt biljnih kapi vezan je za biljne inhibitore mehanizama razmnožavanja bakterija i protozoa, kao i za promenu  Ph vrednosti u tkivima, gde postoji poremećaj. Uroefekt se pokazao dobar i kod lečenja kandide.

Saznajte više
© 2022 Bio Natura
Programiranje i dizajn Lazarević Ivica